وبلاگ تخصصی مدیریت پروژه و کنترل پروژه

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به پروژه

تفاوت امكانسنجي(Feasibility Study) با طرح كسب و كار(Business Plan)

 

تفاوت امكانسنجي(Feasibility Study) با طرح كسب و كار(Business Plan):

اغلب اين سوء برداشت وجود دارد كه مفاهيم امكانسنجي و طرح هاي كسب و كار داراي يك مفهوم واحد و كاربردي يكسان مي باشند. اما مطالعات امكان سنجي را نمي توان در زمره ي  طرح هاي كسب و كار در نظر گرفت. و اين دو، كاربرد هاي متفاوت و مستقلي در دنياي كسب و كار دارند.

-          در امكانسنجي تيم مطالعه كننده به دنبال پاسخ دادن به اين سوال مي باشند كه: آيا ايده مطرح شده دوام پذير، زيست پذير، دوام پذير يا مناسب رشد و ترقي مي باشد يا خير؟ و رويكرد ها در اين گونه مطالعات به صورت تحليلي و توابع بررسي يك موضوع مي باشد.

-          اما در طرح هاي كسب و كار تيم طراح در پي كشف و ارائه مجموعه فعاليتهاييست كه يك ايده (طرح تجاري ) را تبديل به واقعيت گرداند. و از اين طريق راههاي عملي ساختن يك ايده را ارائه دهد. از اين رو اين گونه مطالعات بيشتر شامل رويكردهاي برنامه ريزي مي گردند.

مطالعات امكان سنجي به تجزيه و تحليل و فراهم آوردن روشها و گزينه هاي متفاوت و متنوع براي رسيدن به يك تجارت موفق مي پردارد. امكان سنجي كمك مي كند تا با محدود كردن دامنه و حيطه ي پرو‍ژه به شناسايي بهترين سناريو براي پياده سازي يك طرح تجاري موفق بپردازيم. اين در حالي است كه يك طرح كسب و كار (Business Plan) معمولا به بررسي و تجزيه و تحليل يك گزينه يا يك سناريو مي پردازد. افراد و شركت هايي كه مطالعات امكان سنجي را در تجارت خود به كار مي گيرند ممكن است به دنبال رسيدن به اين مهم باشند كه بهترين گزينه و سناريو براي وضعيت كنوني آنها كدام از گزينه هاي پيش رو مي باشد. و اين خود پايه و بستري است براي فعاليت هاي بعدي شركتها در زمينه ي طرح كسب و كار (Business Plan).

مطالعات امكانسنجي معمولا قبل از طرح كسب و كار (Business Plan) انجام مي پذيرند. طرح هاي كسب و كار نيز معمولا بعد از اينكه طي مطالعات مفهومي، ايده تجاري ما امكان پذير تلقي  گرديد، قابل اجرا و شروع مي باشد. اگر ايده تجاري مورد پذيرش قرار گرفت و امكان پذيري آن تاييد گرديد، در ادامه آن پرداختن به طرح كسب و كار (Business Plan) مطرح مي گردد كه معمولا اينگونه طرح ها به ارائه خط مشي ها و راهنماي راه براي خلق و توسعه ي ايده ي كسب و كار مطرح شده مي پردازند و شامل يك چشم انداز كلي يا يك برنامه ي اوليه براي اجراي پروژه مي باشند.

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 14:13  توسط مهدی قاسمی زاده  |